Medical Scientist and Surgeon Discussing CT / MRI Brain Scan Images on a Personal Computer in Laboratory. Neurologists / Neuroscientists in Neurological Research Center Working on a Brain Tumor Cure.

Czym zajmuje się neurolog i jak może nam pomóc?

Neurolodzy to lekarze specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń układu nerwowego, który obejmuje mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe i mięśnie.

Charakterystyka pracy neurologa i metody leczenia

Neurolog zazwyczaj ocenia historię choroby i przeprowadza badanie fizykalne, aby ustalić, czy u pacjenta występuje zaburzenie neurologiczne. Jeśli objawy sugerują schorzenie inne niż neurologiczne, takie jak depresja lub lęk, może skierować Cię do innego specjalisty.

Neurolodzy mogą leczyć pacjentów z wieloma schorzeniami, w tym z udarem mózgu, chorobą Alzheimera i padaczką. Niektórzy neurolodzy specjalizują się w leczeniu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi lub określonymi rodzajami chorób.

Neurolodzy stosują wiele różnych metod diagnozowania i leczenia chorób neurologicznych:

Wywiad lekarski

Neurolog zapyta o objawy, wcześniejsze problemy medyczne i historię chorób w rodzinie. Informacje te są ważne, ponieważ niektóre choroby występują rodzinnie. Lekarz zapyta także o wszelkie leki, które przyjmujesz regularnie, w tym leki dostępne bez recepty i preparaty ziołowe. Odpowiedzi mogą pomóc w ustaleniu przyczyn objawów lub wskazać ewentualne schorzenia, które należy zbadać w dalszej części badania.

Badanie fizykalne

Badanie fizykalne koncentruje się na pomiarze odruchów (takich jak szarpnięcia kolan) i siły każdej grupy mięśni, a także na ocenie percepcji zmysłowej.

Chcąc skorzystać z jak najlepszej pomocy, warto postawić na takiego lekarza jak neurolog Gdańsk mieści w swoim obrębie wiele punktów, gdzie możemy otrzymać profesjonalne wsparcie w tym zakresie.