Kredyt we frankach – pułapka na niewiedzących

Kredyt we frankach szwajcarskich był popularnym produktem finansowym w Polsce na początku XXI wieku. Wiele osób, zwłaszcza tych z niższymi dochodami, zdecydowało się na taki kredyt ze względu na niższe oprocentowanie. Jednakże, niewielu z nich znało ryzyka związane z takim kredytem.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego

Głównym ryzykiem związanym z kredytem we frankach jest wzrost kursu franka szwajcarskiego. W latach 2010-2011 kurs franka znacznie wzrósł, co skutkowało znacznym wzrostem wysokości rat kredytu we frankach. Wiele osób, które zdecydowały się na taki kredyt, nie były w stanie spłacić go, ponieważ wysokość rat znacznie przekraczała ich możliwości finansowe.

Pułapka na niewiedzących

Banki, które udzielały kredytów we frankach, nie zawsze wyjaśniały klientom ryzyka związane z takim kredytem. Wiele osób podpisało umowy bez dokładnego zapoznania się z nimi i bez zrozumienia konsekwencji, jakie niosą ze sobą takie kredyty. W niektórych przypadkach banki wprowadzały klientów w błąd, sugerując, że kredyt we frankach jest tańszy niż kredyt w złotówkach.

Działania rządu i organizacji konsumentów

Po kryzysie związanym z kredytem we frankach szwajcarskich, rząd i organizacje konsumentów podjęły działania na rzecz ochrony osób poszkodowanych przez takie kredyty. W 2016 roku rząd przyjął tzw. ustawę frankową, która miała pomóc osobom poszkodowanym w spłacie kredytów we frankach. Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek udzielania informacji o ryzyku związanym z kredytem we frankach oraz możliwość przeliczenia kredytu na złotówki.

Kredyt we frankach szwajcarskich był dla wielu osób pułapką na niewiedzących. Wysoki kurs franka szwajcarskiego spowodował, że wiele osób nie były w stanie spłacić swoich kredytów. Działania rządu i organizacji konsumentów miały na celu ochronę interesów osób poszkodowanych przez takie kredyty. Warto pamiętać, że przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz zapytać o wszelkie ryzyka związane z kredytem. https://www.zandecki.pl/