Jak działa crowdfunding?

Dzięki crowdfundingowi możesz zebrać pieniądze na wsparcie konkretnego projektu. Na przykład, możesz użyć go do sfinansowania kolejnego albumu swojego zespołu lub fundacja może użyć go do sfinansowania programu zajęć pozaszkolnych dla dzieci z problemami. Ludzie, którzy wspierają Twój projekt, nazywani są “wspierającymi”.

Kiedy zakładasz projekt crowdfundingowy, wyjaśniasz, co chcesz zrobić i ile pieniędzy potrzebujesz. Następnie rozpowszechniasz informację o swoim projekcie w Internecie. Gdy potencjalni wspierający zobaczą kampanię, decydują, czy chcą ją wesprzeć, wpłacając pieniądze na realizację projektu.

Jeśli projekt zostanie pomyślnie sfinansowany (co oznacza, że osiągniesz lub przekroczysz swój cel finansowy), zobowiązania wspierających są zbierane za pośrednictwem zewnętrznej platformy finansowania. Strona ta prosi wspierających o podanie informacji dotyczących płatności, aby mogli zapłacić tyle, ile obiecali – na przykład 25 dolarów – i ich zobowiązanie zostaje obciążone. Jeśli nie osiągniesz celu, nikt nie zostanie obciążony kosztami, a projekt nie zostanie sfinansowany. Nie ma więc ryzyka, że wspierający zostaną obciążeni kosztami, jeśli kampania się nie powiedzie! Więcej znajdziesz na stronie http://techjoy.pl/