E-zwolnienia

Źródło: https://e-zwolnienie24h.pl/

Jak działają lekarskie e-zwolnienia z pracy?

E-zwolnienia znacząco uprościły i przyspieszyły cały proces dokumentowania niezdolności pracowników do pracy. System przyznawania L4 w formie elektronicznej wymaga jedynie podania numeru PESEL pacjenta, by lekarz mógł przygotować potrzebną dokumentację. Zwolnień tych nie trzeba drukować i osobiście dostarczać do pracodawcy, ponieważ istotne dane znajdują się w profilu płatnika składek ZUS na Platformie Usług Elektronicznych. Dostęp do L4 pracownika otrzymuje każdy przedsiębiorca, który dysponuje profilem PUE. Obecnie posiada go większość pracodawców, ponieważ zapewnia wiele udogodnień i korzyści dla obu stron.

Zdalna konsultacja lekarska

Aby otrzymać L4 przez naszą platformę, musisz jedynie wypełnić odpowiedni formularz, opłacić usługę oraz odbyć e-konsultację. Lekarz przeprowadza zdalny wywiad medyczny z pacjentem w sposób kompleksowy, co pozwala na dokonanie diagnostyki problemów zdrowotnych i określenie rzeczywistego stanu zdrowia chorego. Pracownik powinien przedstawić specjaliście wszystkie objawy i dolegliwości, które są niezbędne do oceny poziomu jego niedyspozycyjności. Lekarz musi też otrzymać informacje o przyjmowanych lekach, występujących chorobach przewlekłych oraz dotychczasowym leczeniu. Jeżeli występuje taka konieczność, niezbędne jest też okazanie wyników badań lub zlecenie ich wykonania. W oparciu o te informacje specjalista decyduje o wystawieniu elektronicznego zwolnienia z pracy.